Fler artiklar

Dags att deklarera? Skatteavdragen du inte vill missa
 • spartips
 • hushållsekonomi

Dags att deklarera? Skatteavdragen du inte vill missa

Det är lätt att missa alla skatteavdrag du kan göra. Här kommer därför en lista från oss med avdrag som du inte vill missa. Och du, vänta inte tills 2 maj, ta fram din deklaration nu och få det gjort. Det kommer kännas så bra efteråt.

1) Om du har bolån

Räntekostnader på bolån dras av mot Inkomster Kapital. Det betyder att om dina ränteutgifter minus dina ränteinkomster från sparande och exempelvis vinster från fonder blir ett negativt värde, så kommer du att få ett skatteavdrag på underskott av kapital. Skattereduktionen är 30 % på underskottet upp till 100 000 kr och 21% på belopp över 100 000 kr. Detta är ofta redan förifyllt men det är en bra idé att att kika lite extra för att kolla att allt är korrekt.

Räkneexempel: Du har ett bolån på 2,5 miljoner och räntan ligger på 5%. Det innebär en ränteutgift på 125 000 kr. Då får du dra av 30% på 100 000 kr och 21% på resterande 25 000 kr.

Skatteavdrag: 0,30 x 100 000 kr + 0,21 x 25 000 kr = 35 250 kr

2) Om du har bytt bank

Om du haft ett bundet bolån och byter bank innan bindningstiden gått ut kan du ofta behöva betala ränteskillnadsersättning (Hos oss på Nordax behöver du inte betala ränteskillnadsersättning för bolån). Du kan göra avdrag för denna ränteskillnadsersättning på samma sätt som en ränteutgift.

3) Om du har renoverat

Har du renoverat och anlitat hantverkare? Då har du rätt att dra av för arbetskostnaden. Rotavdrag ger dig 30% skatteavdrag på arbetskostnaden och får max uppgå till 50 000 kr.

Du har också möjlighet att göra Rutavdrag som är avdrag på arbetskostnaden för husarbeten som exempelvis städjobb och uppgår till max 25 000 kr om du är under 65 och är du över 65 får du dra av upp till 50 000 kr. Det sammanlagda värdet av Rutavdrag plus Rotavdrag kan kan dock max vara 75 000 kr per år och person. Äger ni bostaden tillsammans och renoverar har ni rätt till 50 000 kr i ROT-avdrag per person.

4) Om du har sålt en bostad

Har du gjort en bostadsförsäljning? Räkna om försäljningen av bostaden ska deklareras som en vinst eller förlust. När du gör beräkningen får du dra av vissa utgifter som du haft i samband med försäljningen som mäklararvode och ev. styling av bostaden.

Du får också dra av kostnader för förbättringar/renoveringar du gjort i lägenheten upp till 5 år tillbaka i tiden, om de överstiger 5 000 kr. Det som blir kvar sen är den ev. vinsten som du behöver betala vinstskatt på. Men har du räntekostnader för lån så kommer detta dras av och skatten reduceras.

Köper du en ny bostad i samband med att du säljer kan du i vissa fall skjuta på att betala skatten på din vinst, ett s.k uppskov. Från och med 1 januari 2021 kostar det inget om man gör reavinstuppskov.

5) Om du har hyrt ut en bostad

Har du hyrt ut din bostad behöver du betala 30% skatt på inkomst av kapital. Men du kan göra avdrag även här, ett s.k. Schablonavdrag på 40 000 kr plus månadsavgiften. Har du hyrt ut ett småhus får du dra av 40 000 kr plus 20% av hela hyresinkomsten.

6) Om du har dubbla boendekostnader

Har du behövt flytta minst 5 mil till en ny ny ort p.g.a. av arbete och har kvar dina gamla bostad kan du göra avdrag för dubbla boendekostnader.

 • Boende: Du får göra avdrag för utgiften för ditt boende på den nya orten. Du måste kunna visa dina kostnader.
 • Måltider: Du får göra avdrag för måltider och småutgifter för den första månaden av vistelsen på arbetsorten (Schablonavdraget per dag under den första månaden är 78 kr)
 • Hemresor: Du får normalt avdrag för det billigaste färdsättet. Du får dock göra avdrag för skälig utgift för flygresa och utgift för tågresa (även första klass och så kallat snabbtåg) även om detta färdsätt inte är billigast.

7) Avdrag för resekostnader till och från jobbet

 • Cykel: Tar du cykeln till jobbet i ur och skur? Tänk på att du får dra av 350 kr för cykelkostnader om de totala resekostnaderna överstiger 11 000 kr.
 • Kollektivt: Åker du kollektivt? Då får du dra av de kostnader som överstiger 11 000 kr.
 • Moped: Åker du moppe till jobbet? Överstiger kostnaden 11 000 kr får du göra avdrag 6 kr per mil.
 • Bil: Om du har mer än 5 kilometer till jobbet och tjänar minst 2 timmar per dag på att åka bil istället för kollektivt får du göra avdrag.
  • Egen bil: 25 kronor per mil om du använder din egen bil.
  • Tjänstebil: 12 kr per mil (som ej drivs helt med el) och 9,50 kr per mil för elbil

8) Sist men inte minst - bli inte lurad!

Under deklarationstider passar bedragarna på. Tänk på att Skatteverket inte kommunicerar varken via mail eller sms. De använder endast sina e-tjänster. Får du ett mail där avsändaren uppger sig att vara en myndighet eller bank ska du absolut inte klicka på någon länk eller bifogad fil. Släng mailet istället. Svara inte även om du bara vill skriva att det var ett dåligt försök. Då bekräftar du bara din e-postadress. Får du ett samtal från en bank eller myndighet som på något sätt frågar efter kortnummer, koder eller e-legitimation - lägg på luren!

Vill du ha fler tips för att undvika att bli lurad? Läs mer på svårlurad.se

Lycka till och glöm inte att 2 maj är sista dagen för deklarationen!

Viktiga datum för deklarationen

19 mars - du kan deklarera online
Har du en e-legitimation kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1.

3 april 2024 - sista dagen att deklarera om du vill ha skatteåterbäring i april
Vill du ha eventuell skatteåterbäring i april? Då är detta sista dagen att godkänna din deklaration, deklarera (utan att ändra eller lägga till uppgifter)


2 maj - absolut sista dagen att deklarera

Sista dagen att deklarera om du inte ansökt om anstånd med att lämna deklarationen.


3 maj
En extra inbetalning ska vara gjord till ditt skattekonto om du har kvarskatt på högst 30 000 kronor och vill undvika att betala ränta på pengarna.

När får jag skatteåterbäringen?

Deklarerar du digitalt senast 3 april utan att ändra eller lägga till något, får du skatteåteräringen utbetald mellan 9 - 12 april.

Deklarerar du senast 2 maj, digitalt eller på papper får du skatteåterbäringen mellan 4 och 7 juni.

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank