Trött på vår marknadsföring?

Genom att avregistrera dig från våra utskick så säger du nej till vår adresserade marknadsföring.

Om du har fått adresserad direktreklam från oss, kan vi meddela att vi efter utförd marknadsanalys skapar en lista på kriterier för våra utskick (såsom inkomstintervall, åldersintervall, m.fl.) vartefter vi skickar dessa kriterier till en samarbetspartner som gör ett urval ur sina adressregister, paketerar breven, och sänder ut dessa.

I denna process håller vi inga personuppgifter om de individer till vilka brev sänds ut med marknadsföringsmaterial.

Om du vill att vårt marknadsföringsmaterial inte sänds till dig som individ, behöver vi ditt samtycke till att registrera dina kontaktuppgifter på en intern spärrlista, vilken vi delar med vår samarbetspartner i syfte att säkerställa att vi inte skickar marknadsföringsmaterial till dig som individ.

Ange personnummer och fullständig adress för att vi skall kunna spärra dig från framtida utskick. Eftersom marknadsföringsmaterialet går till tryck upp till 6 veckor innan det skickas ut får vi be om överseende med att det kan komma något enstaka brev efter det att du spärrat dig från reklam.