Mätt på direktreklam?

Genom att avregistrera dig från våra utskick säger du nej till vår adresserade marknadsföring.

Ingen reklam i brevlådan tack

Fyll i alla uppgifter här nedanför så kan vi spärra dig från framtida utskick. Spärrlistan delas bara med vår samarbetspartner. Eftersom marknadsföringsmaterialet går till tryck upp till 6 veckor innan det skickas ut hoppas vi på din förståelse för att det kan komma något enstaka brev även efter att du spärrat dig från reklam.

Om du inte vill att Nordax behandlar dina personuppgifter för detta ändamål kan du istället spärra dig för direktreklam via NIX adresserat som du hittar här.

Ingen reklam i brevlådan tack

Frågor?

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank