Sparkonto med ränta

Välj att spara med rörlig eller fast ränta upp till 4,20%.

Nordax sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med upp till 1 050 000 kronor. Ersättningen gäller per kund och institut. Ditt insättningsskydd gäller således i kreditinstitutet NOBA Bank Group AB (publ), oavsett om du har sparkonton genom varumärkena Nordax eller Bank Norwegian. Om du har ett konto som du delar med en annan kontohavare så räknas varje person för sig. Ersättningen påverkas inte av om du har skulder till banken. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för dig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information, se Riksgäldens hemsida.

Sparkonto Xtra

Ränta 3,50 %

 • Spara: 10 000 kr - 1 050 000 kr

 • Fria uttag

 • Svensk insättningsgaranti

Sparkonto Xtra har rörlig ränta, fria uttag och utbetalning inom 1-3 arbetsdagar. Passar dig som vill ha flexibiliteten att kunna ta ut och sätta in pengar när du vill. Belopp under 10 000 kr ger en ränta på 0,35%.

Öppna konto
Räkna på ditt sparande

Fasträntekonto 1 år

Ränta 4,20 %

 • Spara: 10 000 kr - 1 050 000 kr

 • Fast ränta

 • Svensk insättningsgaranti

Fasträntekonto 1 år ger dig möjlighet att spara till en hög och fast ränta. Du vet från början hur mycket dina pengar kommer att växa. Sätt in minst 10 000 kr och låt de växa under 1 år.

Fasträntekonto 2 år

Ränta 3,90%

 • Spara: 10 000 kr - 1 050 000 kr

 • Fast ränta

 • Svensk insättningsgaranti

Fasträntekonto 2 år ger dig möjlighet att spara till en hög och fast ränta. Du vet från början hur mycket dina pengar kommer att växa. Sätt in minst 10 000 kr och låt det växa under 2 år.

Räkna på ditt sparande

Sparbelopp
Antal år
Öppna ett sparkonto
Sparandet har vuxit med
56 306 kr
Ränta
3,50 %
Sparbelopp
Antal år
Sparandet har vuxit med
2 100 kr
Ränta
4,20 %

Spara från 10 000 kr upp till 1 050 000 kr med en 4,20% ränta. Det kapital du väljer att spara blir låst under den valda bindningstiden och betalas därefter ut till ditt likvidkonto. Ditt likvidkonto skapas automatiskt när du öppnar ett fasträntekonto. Om du öppnar ett fasträntekonto är kontot tillgängligt för insättningar öppningsdagen och ytterligare 5 bankdagar. Bindningstiden startar dagen efter sista insättningsdag. Avslutas kontot innan bindningstiden löpt ut, går du miste om intjänad ränta.

Öppna sparkonto hos oss

Öppna sparkonto hos oss

För att öppna ett sparkonto, fyll i dina uppgifter och signera med BankID. Insättningar till ditt sparkonto hos Nordax gör du från din Bank.

 • Information om BankID
 • Allmänna villkor
Öppna sparkonto

Vanliga frågor om våra sparkonton

Frågor?

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank