Personuppgifter

Här beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

Information om behandling av dina personuppgifter

Att skydda den personliga integriteten är viktigt för oss på NOBA Bank Group AB (publ), verksamt genom varumärket Nordax Bank, nedan kallat Nordax. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Här beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter Nordax behandlar om dig, eller om du vill få uppgifter raderade eller rättade, var vänlig använd nedanstående blankett:

Begäran om tillgång, rättning eller radering av personuppgifter.pdf

Här kan du avregistrera/spärra dig från reklamutskick

Om du vill utnyttja någon annan av dina rättigheter enligt GDPR, var vänlig kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Frågor?

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank