Klagomål

Vi vill höra dina synpunkter på hur vi kan bli bättre.

Hjälp oss bli bättre

Om det är något du inte är nöjd med vill vi gärna höra dina synpunkter, det ger oss möjlighet till förbättring. Vid klagomål vill vi att du i första hand kontaktar oss på telefon 08-508 808 00. Då kan vi ge dig ytterligare förklaring och reda ut eventuella missförstånd.

Är du inte är nöjd med svaren kan du vända dig till klagomålsansvarig: NOBA Bank Group AB (publ), att. Malin Jönsson, Box 23124, 104 35 Stockholm. Lämna information om vad ärendet gäller, samt dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan. Du kan också maila info@nordax.se (lån) eller spara@nordax.se (sparande).

Hjälp oss bli bättre

Frågor?

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank