Tvättkorg

VI VILL FÖRHINDRA  

Penningtvätt

och annan brottslig verksamhet som finansiering av terrorism.

Penningtvätt

Hur vi tar ansvar

Penningtvätt handlar om brottslig verksamhet. Hur någon med hjälp av olika transaktioner får pengar att se ut som de är hederligt förvärvade. Vi som bank måste alltid göra en bedömning av risken för att utnyttjas för penningtvätt och måste därför ha god kunskap om dig och dina affärer när en affärsrelation inleds. Vi måste även fortlöpande följa dina transaktioner. Det finns även personer som vill öppna konton i syfte att samla in och ta emot pengar som ska användas för att finansiera terrorism.

Som bank är det vår skyldighet att säkerställa att vår verksamhet inte används för ovan nämnda ändamål och att även i övrigt försöka förhindra finansiering av terrorism. Därför genomför vi ett antal kontroller för att säkerställa din identitet och ställer även kontrollfrågor både när du öppnar ett konto och när du ska utföra transaktioner. Om vi inte får svar som gör oss trygga är det vår plikt att inte utföra tjänsten.

Mer information hittar du på www.fi.se/penningtvatt eller https://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/penningtvaettslagen-i-sverige/