Penningtvätt

Hur vi arbetar för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet genom olika transaktioner förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan handla om pengar från exempelvis skattebrott, narkotikaförsäljning, människosmuggling, bedrägeri med mera. Den som tvättar pengar vill på olika sätt utnyttja banksystem för att dölja pengarnas brottsliga ursprung.

Finansiering av terrorism är att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom i syfte att stödja terrorism. Det handlar således om ekonomiskt stöd till terrorism som kan komma både från legitima inkomstkällor och från brottslig verksamhet.

Vi hoppas på din förståelse för vårt arbete att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering. Läs gärna mer på Svenska Bankföreningen

Frågor?

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank