Lån för 60+

Svensk Hypotekspension (SHP) är ett helägt dotterbolag till Nordax Bank som erbjuder lån till dig som är över 60 år och som äger en bostad. Lånet är en så kallad kapitalfrigöringskredit, vilket innebär möjligheten att frigöra pengar ur bostaden utan att behöva sälja.
hypotekspension.se

Det trygga speciallånet för pensionärer

Hypotekspension är en så kallad kapitalfrigöringskredit, som ger människor över 60 år möjlighet att frigöra pengar ur sin bostad utan att behöva sälja den.
Lånet har trygga villkor och löper utan tidsbegränsning, utan amorteringskrav och utan löpande räntebetalningar. Räntan läggs istället till skulden och betalas i sin helhet då du väljer att lösa lånet. Mer information hittar du på Svensk Hypotekspensions hemsida.
hypotekspension.se
 Det trygga speciallånet för pensionärer

Frågor?

Kontaktuppgifter hittar du på hypotekspension.se
Nordax Bank
Nordax Bank AB (publ)
Organisationsnummer: 556647-7286
Styrelsens säte: Stockholm
+46 (0) 8-508 808 00
nordaxgroup.com