Lån för 60+

Svensk Hypotekspension (SHP) är ett helägt dotterbolag till Nordax Bank som erbjuder lån till dig som är över 60 år och som äger en bostad. Lånet är en så kallad kapitalfrigöringskredit, vilket innebär möjligheten att frigöra pengar ur bostaden utan att behöva sälja.

hypotekspension.se

Det trygga speciallånet för pensionärer

Hypotekspension är en så kallad kapitalfrigöringskredit, som ger människor över 60 år möjlighet att frigöra pengar ur sin bostad utan att behöva sälja den.

Lånet har trygga villkor och löper utan tidsbegränsning, utan amorteringskrav och utan löpande räntebetalningar. Räntan läggs istället till skulden och betalas i sin helhet då du väljer att lösa lånet. Mer information hittar du på Svensk Hypotekspensions hemsida.

hypotekspension.se
 Det trygga speciallånet för pensionärer

Representativt exempel
Här följer ett representativt exempel på en Hypotekspension för en ny kund: Vid ett lån på 700 000 kr med säkerhet i fastighet, tomträtt eller bostadsrätt och en räntesats om 7,55%, en uppläggningsavgift om 1 850 kr, samt en årlig aviseringsavgift om 190 kr och en löptid på 10 år, blir den effektiva räntan 7,90%. Detta förutsätter att inga avbetalningar görs under löptiden. Räntan läggs till skulden för att sedan betalas i sin helhet då lånet löses. Det sammanlagda beloppet att betala blir då 1 494 182 kr. Räntan är rörlig och justeras var tredje månad.

Långivare är Svensk Hypotekspension AB, 556630-4985, Box 23124, 104 35 Stockholm. (2023-04-01).

Frågor?

Kontaktuppgifter hittar du på hypotekspension.se

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank