Distans- och hemförsäljningslagen

Information om distansavtalet

Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler trädde ikraft den 1 april 2005. Lagen innebär att du som konsument, innan du tecknar avtal på distans, har rätt till viss information. Att teckna avtal på distans innebär t ex att du köpt din finansiella tjänst via internet, e-mail eller vanlig post utan att fysiskt träffa den som säljer tjänsten. Den information du har rätt till framgår i sin helhet av de allmänna villkoren för respektive produkt eller tjänst som finns tillgängliga på denna webbplats. Nedan presenteras information som ingår i de allmänna villkoren för respektive produkt eller tjänst.

Information om distansavtalet

Frågor?

Hitta svaret på din fråga eller kontakta oss.

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank