Skatteavdragen du inte vill missa

Visste du att du kan dra av kostnader 5 år tillbaka i tiden på renoveringar du gjort efter att du sålt din bostad? Det är lätt att missa alla skatteavdrag du kan göra. Här kommer därför en lista från oss med avdrag som du inte vill missa. Och du, vänta inte tills 3 maj, ta fram din deklaration nu och få det gjort. Det kommer kännas så bra efteråt.

1) Om du har lån

Räntekostnader på privatlån och bolån dras av mot Inkomster Kapital. Det betyder att om dina ränteutgifter minus dina ränteinkomster från sparande och exempelvis vinster från fonder blir ett negativt värde, så kommer du att få ett skatteavdrag på underskott av kapital. Skattereduktionen är 30 % på underskottet upp till 100 000 kr och 21% på belopp över 100 000 kr. Detta är ofta redan förifyllt men det är en bra idé att att kika lite extra för att kolla att allt är korrekt.

2) Om du har bytt bank

Om du haft ett bundet bolån och byter bank innan bindningstiden gått ut kan du ofta behöva betala ränteskillnadsersättning (Hos oss på Nordax behöver du inte betala ränteskillnadsersättning för bolån). Du kan göra avdrag för denna ränteskillnadsersättning på samma sätt som en ränteutgift.

3) Om du har renoverat

Har du renoverat och anlitat hantverkare? Då har du rätt att dra av för arbetskostnaden. Rotavdrag ger dig 30% skatteavdrag på arbetskostnaden. Rot-avdraget räknas ihop med ev. Rut-avdrag och får max uppgå till 50 000 kr per person och år. Rut-avdrag är avdrag på arbetskostnaden för husarbeten som exempelvis städjobb och uppgår till max 25 000 kr om du är under 65 och är du över 65 får du dra av upp till 50 000 kr.

4) Om du har sålt en bostad

Har du gjort en bostadsförsäljning? Räkna om försäljningen av bostaden ska deklareras som en vinst eller förlust. När du gör beräkningen får du dra av vissa utgifter som du haft i samband med försäljningen som mäklararvode och ev. styling av bostaden. Men du får också dra av kostnader för förbättringar/renoveringar du gjort i lägenheten upp till 5 år tillbaka i tiden, om de överstiger 5 000 kr. Det som blir kvar sen är den ev. vinsten som du behöver betala vinstskatt på. Men har du räntekostnader för lån så kommer detta dras av och skatten reduceras.

Köper du en ny bostad i samband med att du säljer kan du i vissa fall skjuta på att betala skatten på din vinst, ett s.k uppskov. Från och med 1 januari 2021 kostar det inget om man gör reavinstuppskov.

5) Om du har hyrt ut en bostad

Har du hyrt ut din bostad behöver du betala 30% skatt på inkomst av kapital. Men du kan göra avdrag även här, ett s.k. Schablonavdrag på 40 000 kr plus månadsavgiften. Har du hyrt ut ett småhus får du dra av 40 000 kr plus 20% av hela hyresinkomsten.

6) Om du har dubbla boendekostnader

Har du behövt flytta minst 5 mil till en ny ny ort p.g.a. av arbete och har kvar dina gamla bostad kan du göra avdrag för dubbla boendekostnader . Det gäller faktiska utgifter för en hemresa per vecka med billigaste färdmedel, boendekostnaden på annan ort och måltider och andra merkostnader - antingen faktiska kostnader eller 110 kr/ dag.

Lycka till och glöm inte att 3 maj är sista dagen för deklarationen!

Kopiera länk: