Fler artiklar

Känner du någon med Kaoskatarr?
 • hälsa och ekonomi

Känner du någon med Kaoskatarr?

Här har vi listat alla ekonomiska åkommor som resultatet från Hälsonomikollen.se kan ge utslag för. Kanske känner du någon som ligger i riskzonen för Strutsflunsan eller visar Kaoskatarr-symptom? Be hen göra Hälsonomikollen på direkten. Ju tidigare åkomman upptäcks desto snabbare kan den behandlas.

Njutsvikt (Ekonomus stressus)

Personer som löper högre risk för Njutsvikt har ofta respekt för pengar och förstår värdet av att tänka igenom både stora och små köp. De är uppmärksamma, pålästa och låter sig inte luras.
Nordax image
 • Symptom: Njutsvikt kännetecknas av en extrem stress och oro kring tankar om pengar och ekonomi. Symtomen märks oftast i form av hög puls, yrsel och axelvärk. Det är heller inte helt ovanligt med sömnproblem.
 • Orsaker: I de allra flesta fall grundar sig oron i en känsla av bristande kontroll över den egna ekonomin.
 • Behandling: Receptet för att vända konstant stress till förmågan att njuta av livet är att skapa en känsla av kontroll. Med en långsiktig plan och god översikt över ekonomin kan symptomen lindras. Du kan också behöva lära dig att släppa orostankar som inte grundar sig på fakta.

Kortsiktigsjukan (Eko diem)

De som befinner sig i riskzonen för Kortsiktigsjukan har en avslappnad inställning till pengar och ser till att unna sig saker. De kännetecknas ofta av att vara generösa, både mot sig själva och sin omgivning.
Nordax image
 • Symptom: Symtomen för Kortsiktigsjukan är ofta mycket tydliga. Starka kännetecken för Kortsiktssjukan är att hen tar tillvara varje sekund och carpar diem sina pengar. Detta yttrar sig ofta som återkommande impulsköp, vilket i sin tur kan leda till dagen-efter-shopping-ångest och stora påfrestningar på den egna ekonomin.
 • Orsaker: En bristfällig förmåga till planering och skapandet av långsiktiga mål.
 • Behandling: Det gäller framförallt att ta kontroll över köpsuget genom att ta reda på vad som triggar impulsköpen. Då är det lättare att stå emot suget. Prova också att sätta upp tydliga ekonomiska mål, vilket minskar risken för impulsiva beslut.

Strutsflunsan (Ekonomus chillaxus)

Strutsflunsan smittar ofta dem som inte oroar sig i onödan. De har förmågan att tänka positivt och lever med inställningen att det mesta löser sig.

Nordax image
 • Symptom: Vanliga symptom är förmågan att trycka undan varningssignaler om den egna finansiella situationen. Detta kan gå så långt att de målar upp en orealistisk bild av sin ekonomi, vilket inte bara drabbar dem själva utan även sin omgivning.
 • Orsaker: Vanliga utlösande faktorer kan vara känslan av obehag över att logga in på bankkontot och betala räkningar. Ju längre tid som går, desto mer tilltar obehaget, vilket kan leda till att detta undviks helt.
 • Behandling: Receptet är ofta att stegvis addera goda ekonomiska vanor, en i taget, tills de goda trumfar det dåliga. Det är också viktigt att vara öppen med diagnosen så att familj och vänner kan stötta i resan mot självinsikt och en mer ansvarsfull ekonomi.

Kaoskatarr (Ekonomus slarvis)

De som ofta drabbas av Kaoskatarr tar dagen som den kommer och kan snabbt lösa problem när de väl dyker upp. De är ofta kreativa personer som älskar livets oförutsägbarhet.

Nordax image
 • Symptom: Inkomster och utgifter flödar okontrollerat och överbelastar systemet. Irritation och kort stubin är vanliga bieffekter. Smittorisken är dessutom relativt hög.
 • Orsaker: Kaoskatarr uppkommer oftast när saker och ting känns överväldigande vilket ofta leder till handlingsförlamning. Det blir svårt att veta i vilken ände man ska börja och istället för att städa låter man kaoset ta över.
 • Behandling: För att få bukt med denna, i bästa fall, tillfälliga oordning i ekonomin (tillståndet kan alltså vara tillfälligt, men kan ibland hålla i sig flera månader eller år och kallas då för kronisk kaosis) krävs grundläggande finansiell hygien. Som att betala i tid, spara kvitton, ha koll på vilka utgifter som kommer dyka upp framåt, ha en buffert, samt lära sig göra och hålla en budget.

Intressebristning (Ekonomus nonchalantis)

Personer som lider av Intressebristning prioriterar annat i livet än ekonomi. Fördelen är att de har en enorm utvecklingspotential och mycket att se framemot. Ökad kunskap ger en känsla av trygghet, ett stärkt självförtroende och en bättre ekonomi.

Nordax image
 • Symptom: Det är inte ovanligt att man har gått och dragit med detta länge innan det upptäcks. Vissa kan till och med leva ett helt liv utan att veta om de har det. Det finns dock många fördelar med att ta reda på sina intressenivåer och ta tag i en eventuell brist så fort den upptäckts.
 • Orsaker: Intressebristning kan uppstå på grund av uppfattningen om att just ekonomi är för svårt. Det kan finnas en rädsla för att inte förstå och att misslyckas.
 • Behandling: Ett första steg är att utsätta sig för miljöer och situationer där ens bristfälliga ekonomiska kunskaper blottas, men respekteras. Därefter är det viktigt att göra en vana av att våga ställa frågor. Något som också ofta rekommenderas är att lära sig ett nytt ekonomirelaterat ord varje dag. Det viktigaste är att regelbundet utmana sig själv när Intressebristningen blir allt för påtaglig.


Ta pulsen på ditt förhållande till pengar, gör testet på: Hälsonomikollen.se

Nordax image
Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank