Alla artiklar

Günther Mårders lärdomar från skilsmässan och tips för en jämställd relation
  • relationsekonomi
  • hälsa och ekonomi

Günther Mårders lärdomar från skilsmässan och tips för en jämställd relation

Kan en Spara och en Slösa vara lyckliga tillsammans? Hur tar man upp ekonomiska frågor med sin partner? Ska den som tjänar mer också betala mer? Vi ställer frågor till Günther Mårder om relationer, separationer och jämställd ekonomi. Här hittar du svaren på några av frågorna. Vill du höra hela samtalet? Lyssna på en Economistas podcast.

Hur motverkar man ojämlikheter i relationen?

Det viktiga är att hitta jämställdhet inom alla nivåer i förhållandet. Jag kommer från ett äktenskap där det var obalans på många olika plan. Jag var VD och hade mängder av sidouppdrag och egna bolagsengagemang som svalde all min tid. Och på andra sidan hade jag en person som inte var intresserad av att jobba lika mycket. Så när barnen kom valde hon att gå in i den traditionella och “farliga” mammarollen - där du ger så mycket tid som möjligt till barnen och glömmer bort den egna karriären.

För att få ett framgångsrikt förhållande behöver båda utmana på båda fronterna. Jag skulle ha utmanat mer när det gäller att ha rätt att vara mer med barnen. På motsvarande sätt borde hon ha stått på sig om att hon har rätt att göra sin karriär, att hon vill göra de delarna som gör att hon kan klättra i inkomst och få mer kapital för sparande.

Kompenserade ni för tiden och pengarna?

Nej, jag kan störa mig på att vi inte pratade tydligare om det. Vi hade visserligen en modell där min lön kom in på ett gemensamt konto och hennes lön på hennes eget konto. Sen valde hon hur mycket av min lön hon ville ta i anspråk till familjens gemensamma utgifter. Det gjorde ju att 8 av 10 kr kom från mig.

Att betala efter egen förmåga kan man ju tycka är ekonomiskt jämställt. Men det skapar samtidigt ett system som inte manar till jämställdhet. Det blir inte att man fokuserar på det område där det är ett underskott. Det är uppenbart att jag byggde upp ett underskott under de här åren när det gäller tiden tillsammans med mina barn och hon byggde upp ett enormt överskott. Och när vi sen separerade var det en stor obalans. Jag hade byggt min karriär och mina inkomster och hon hade haft sin relation med barnen som var mycket djupare än min.

Hur ska man hantera obetalt arbete, vabbande och alla de där osynliga sakerna som tar tid och pengar?

Ta en diskussion om vad de olika bidragen till det gemensamma hushållet är värda och hur de ska kompenseras. I slutet av varje år så kan man till exempel gå in på Pensionsmyndigheten och göra en flytt av sin premiepension. Den går att flytta till din äkta hälft.

Hur gör man det mer jämlikt när den ena tjänar dubbelt så mycket?

Ett sätt att balansera är att ni delar upp det procentuellt utifrån inkomst. Så om den ene tjänar dubbelt så mycket då kommer den personen stå för 2/3 och den andra stå för 1/3 av de gemensamma kostnaderna.

Viktigt är även att ha koll på juridiken när det gäller boendet. Om du har flyttat in i din partners bostad som hen äger sedan tidigare, ja då kommer det fortfarande vara så att det är hen som äger bostaden om ni skulle gå skilda vägar. För den som äger bostaden är det en enorm fördel att dela på boendekostnaderna om även räntekostnaderna räknas in. I det fallet bör ni förhandla så att du får en del av en framtida försäljning. Man kan skriva avtal om att man ska få en framtida procentuell andel, till exempel 10% av den eventuella vinsten som uppstår men att du inte ska behöva stå för nedsidan om bostaden skulle falla i värde.

Nordax image

Måste man ha samma syn på pengar för att få en lycklig kärleksrelation? Skulle du som är extremt sparsam kunna leva med en väldigt slösaktig person?

Ja, det skulle jag nog kunna göra men det måste ju finnas andra gemensamma nämnare som för oss samman. Sen kan det vara så utifrån mitt perspektiv att det värderingsmässiga inom det ekonomiska är så starkt att det trumfar mycket annat. Men jag tror absolut att två väldigt olika personer kan leva tillsammans. Det kan till och med vara en styrka som gör att man balanserar upp varandra. Om en är extremt slösaktig och en extremt sparsam kommer man, om man älskar varandra, att vilja mötas på mitten. Då blir det kanske ett mer balanserat liv, där det erbjuds ett antal höga toppar i kostnader räknat förhoppningsvis också i lycka och tillfredsställelse men också ett antal dalar med stora sparanden och i som ger förutsättningar för att göra det andra.

Hur kommer man igång med det ekonomiska snacket i en relation?

Lyssna på en sån här podd som en Economistas Podcast tillsammans. Kom överens om att faktiskt testa övningen som vi pratade om: “Vad skulle hända om vi gick skilda vägar?” Vi kommer inte göra det men det är viktigt att veta. Att kunna titta varann i ögonen och säga “Vi ska dela livet med varandra för att vi älskar varandra. Inte av andra skäl”.

Det blir en dörröppnare mot så många viktiga diskussioner som ni behöver ha klarat ut för att riva de här rädslorna och det som gör att många tisslar och tasslar kring ekonomiska frågor. Och går ni i giftastankar är det första ni ska tänka på: “Vad ska stå i äktenskapsförordet?". Jag hade kunnat rädda fyra år av mycket arbete, höga advokatkostnader i kombination med en relation som hade kunnat vara helt annorlunda om du bara hade haft ett äktenskapsförord.

Vill du ha fler tips? Lyssna på En Economistas podcast

Innehållet till intervjun är baserat på En Economistas podcast: Avsnitt 20 “Günther Mårders lärdomar från skilsmässan".

Lyssna här

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank