Alla artiklar

Har ni en jämställd ekonomi?
 • hushållsekonomi
 • relationsekonomi

Har ni en jämställd ekonomi?

Att båda ser till att bidra med lika mycket till de gemensamma utgifterna i ett förhållande innebär inte automatiskt att ekonomin är jämställd. Det är många faktorer att ta hänsyn som både påverkar er nuvarande situation och på lång sikt.

“Är det stora löneskillnader i ert förhållande? Har du tagit ut den mesta av föräldraledigheten eller gått ner i arbetstid för att hinna med barnen? Många par tänker inte på att kompensera detta, säger Malin Magnusson, bolånexpert på Nordax Bank”

Våga prata om er ekonomi

Det första steget mot en jämställd relation är att våga lyfta hur man vill ha det i relationen och i framtiden. Detta gör att ni kan undvika bråk om pengar och att ni skapar en praktisk grund för hur ni ska organisera er ekonomi samt vilka förväntningar ni har på varandra.

“En jämställd relation behöver inte betyda att ni måste ta ut föräldraledigheten 50/50 och att båda ska jobba lika mycket. Däremot är det viktigt att ni har koll på hur det påverkar var och ens ekonomi och att ni kommer överens om hur det eventuellt bör kompenseras, säger Malin”

Malins tips för en jämställd boendekonomi:

 • Kompensera löneskillnader - bidra till den gemensamma ekonomin baserat på vad ni tjänar
  Skiljer era löner sig markant? För att skapa en så jämställd ekonomi som möjligt kan det vara en idé att den i förhållandet som tjänar mer och bidrar med en större del till de gemensamma utgifterna. Så tjänar din partner 30% mer, bör hen betala 30 % mer av era gemensamma utgifter.
 • Betala inte din partners ränta och amorteringar
  Självklart ska man hjälpa till att betala avgiften/hyran men du bör inte betala din partners ränta eller amortering. Äger din partner 100% av lägenheten är det hen som får stå för den kostnaden. Vad skulle du få ut av att betala din partners lån när ni flyttar alt. separerar? Mitt tips är istället att lägga undan den del det skulle kostat dig i ränta och amortering, för att så småningom kunna köpa in dig i lägenheten. Men tänk då på att endast betala den procentsats som du äger av lägenheten. Äger du 30% av den, ska du alltså betala 30% av lånets amortering- och räntekostnader varje månad.
 • Glöm inte att pensionen påverkas av föräldraledighet, deltidsarbete och vabbande
  Har ni barn? Vem av er har tagit ut de flesta av föräldrapenningdagarna och är den som vabbar? Ofta är det så att den i förhållandet med lägst inkomst både går ner i arbetstid och tar ut den mesta av föräldraledigheten. Detta påverkar inte bara nuvarande inkomst utan även pensionen. Din partner bör kompensera detta genom att spara till ditt pensionsspar.
 • Ha ett eget sparkonto och bygg en buffert
  Se till att du har ditt eget sparande och buffert. Det kan vara bra att göra sparandet till enskild egendom (om ni är gifta) för att säkra att pengarna tillhör den personen vid en eventuell skilsmässa och inte delas rakt av. En smart idé är att öppna ett fasträntekonto som ger högre ränta och du vet hur mycket dina pengar kommer att växa.


Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank