Mitt saldo inklusive ränta önskas överfört till:

Jag önskar signera:

*Har du valt signera “Med BankID” då ska du ändå klicka på “Beställ blankett”. Därefter kommer du att få ett mail med en länk för att signera med BankID (OBS: det kan ta några minuter innan du får mailet).

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank