Avsluta sparkonto

För att avsluta ditt sparkonto behöver du logga in på Mina sidor
Gå in på det sparkonto du vill avsluta. Där klickar du på Mer info i högra hörnet och länken ”Avsluta sparkonto” och signerar med Bank-ID.

Bor du utomlands ber vi dig istället ladda ner blanketten och skicka den till oss. Om du inte signerar med BankID behöver vi en kopia av giltig ID-handling.

När kontot avslutas kommer sparkapitalet, inklusive upplupen ränta att föras över till ditt föranmälda utbetalningskonto. Vi gör avdrag för preliminärskatt på räntan enligt gällande lag (f.n. 30 %) och skickar deklarationsuppgifter till Skatteverket. Till dig skickar vi en bekräftelse, med uppgifter om ränta och innehållen preliminärskatt.

  • Ladda ner blanketten

Frågor?

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank