Fler artiklar

6 frågor och svar om ISK-konton
  • spartips

6 frågor och svar om ISK-konton

Skatten för ISK-konton kommer höjas rejält under nästa år. Idag sparar över 3 miljoner svenskar i så kallade ISK-konton, ett investeringssparkonto som du kan använda för att spara enkelt i aktier, fonder och andra värdepapper. Men hur funkar egentligen ett ISK-konto, varför höjs skatten och när är det lönsamt med denna sparform? Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna.

1. Vad är ett ISK-konto?

Ett investeringssparkonto (ISK) fungerar som ett hem för olika typer av sparprodukter som fonder och aktier. Du väljer själv vilka aktier och fonder som ska ingå utifrån vad som erbjuds hos ISK-bolaget. Sparandet är inte heller bundet så du kan sälja fonder och aktier och lägga till nya utan att det påverkar skatten. Däremot betalar du skatt varje år och det oavsett om ditt sparande har minskat eller ökat. Det är en schablonskatt av det sammanlagda värdet på ISK-kontot, det vill säga det totala beloppet du satt in. Fördelen är att du slipper tänka på att deklarera vinster och förluster.

2. När lönar det sig att ha ett ISK-konto?

Generellt sett lönar det sig med ett ISK-konto om avkastningen är större än schablonintäkten. Med statslåneräntan som gäller för ISK-skatten 2024 behöver avkastningen vara högre än 3,62 procent. Ett Investeringssparkonto har ändå historiskt sett gett lägre skatt än aktie- och fondkonton eftersom börsen haft en uppåtgående trend. Men planerar du att spara på kort sikt kan det vara bättre att välja ett vanligt sparkonto.

3. Vad är nackdelen med ett ISK-konto?

Vi har under många år haft en positiv börsuppgång och låga räntor och då har ett ISK-konto varit ett givet val för många. Nu är läget ett annat. Räntor höjs och börsen är skakig. Valet är inte lika självklart. Du slipper nämligen inte schablonskatten även om dina placeringar har minskat i värde under året. Förluster är inte avdragsgilla så du kan alltså inte kvitta förluster mot vinster.

3. Varför höjs skatten på ISK-konton nästa år?

Riksgälden fastställde statslåneräntan till 2,62% och skattenivån på ISK som ändras vid årsskiftet baseras på statslåneräntan den 30 november varje år. Formeln för beräkningen av ISK -skatten innebär att man tar statslåneräntan och lägger till en procentenhet och skatten som blir är 30% av det värdet. ISK-skatten blir därför 1,09% jämfört med årets 0,88%.

4. Vad kan jag välja istället för ett ISK-konto?

Alternativet till ISK-konton, om du vill spara i aktier eller fonder är att välja ett aktie- och fondkonto. Här betalar du bara skatt när du säljer dina tillgångar. Har du valt värdepapper och blandfonder med förväntad låg avkastning kan ett aktie- och fondkonto vara ett bättre alternativ.

5. När ska jag välja ett vanligt sparkonto?

Fördelen med ett klassiskt sparkonto är att det är ett tryggt sätt att spara pengar på, speciellt nu när börsen är lite skakig. Det är viktigt att du kollar så att sparkontot har statlig insättningsgaranti*. Det är dessutom en bekväm sparform. Pengarna växer utan att du behöver göra något. Väljer du ett Fasträntekonto vet du dessutom exakt vad avkastningen blir vid bindningstidens slut. Vilken typ av sparkonto du bör välja beror på till vad och när du tänkt använda pengarna.

Läs mer om olika sparkonton här: Nordax sparkonton


*Insättningsgarantin innebär att du får ersättning av staten om banken eller institutet där du har dina pengar går i konkurs. Du har då rätt till ersättning upp till 1050 000 kr. Läs mer om insättningsgarantin

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank