Alla artiklar

Kan man ärva skulder?
  • ekonomi

Kan man ärva skulder?

Vi får ofta frågor till vår kundtjänst om vad som händer om en skuldsatt person dör – är arvtagaren skyldig att betala skulden istället?

Du kan vara lugn. Det korta svaret på frågan är nej.

Om du ärver en person är du delägare i hens dödsbo tillsammans med de andra arvingarna. Ett dödsbo är de tillgångar och skulder som finns kvar efter en människa.

Tillgångar kan till exempel vara bostad, bil, pengar och andra saker som har ett värde. En skuld kan till exempel vara ett lån.

  • Om någon dör och lämnar efter sig skulder ska de betalas tillbaka med dödsboets tillgångar. Du som person är inte skyldig att betala tillbaka, det är dödsboets ansvar.
  • Om det inte finns några tillgångar i dödsboet skrivs skulderna av.
  • De tillgångar som är kvar när alla skulder är betalda kan ni i dödsboet dela upp mellan er.

Vänta med att dela upp dödsboet

Tänk på att ni i dödsboet inte delar upp några tillgångar mellan er innan alla skulder är betalda. Om ni gör det för snabbt och det finns lån kvar är ni solidariskt betalningsansvariga för att lämna tillbaka så mycket till dödsboet att det täcker skulderna. Det betyder att ni behöver täcka upp för varandra om någon av er hunnit göra er av med så mycket av tillgångarna att hen inte kan betala sin del av skulden.

Brev från Kronofogden

Om en av dina nära har dött kan det hända att Kronofogden skickar ett brev till dig om dödsboet. Brevet kan till exempel heta ”Skuld att betala", "Betalningsanmaning" eller "Underrättelse/Anmaning". Det betyder att personens dödsbo har en skuld registrerad hos Kronofogden. Du får inte brevet som privatperson utan som representant för dödsboet. Det är alltså dödsboet som finns i Kronofogdens register – inte du.

Särskilda regler för utlandssvenskar

Om du är svensk och bor utomlands behöver du ha lite extra koll på vad som gäller: en EU-lag sedan 2015 gör att du inte längre täcks av svensk arvsrätt. Det är arvslagen i landet du bor som gäller och därför kan det betyda att du kan ärva en skuld. Du kan hitta mer information om detta på den europeiska juridikportalen.

Kontakta oss
Har du fler frågor kring arv, skulder och lån? Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank