Effektiv ränta

Vad är effektiv ränta och hur skiljer den sig från nominell ränta?

Den effektiva räntan är den totala kostnaden av ett lån, inräknat ränta och avgifter. Alltså det faktiska priset som betalas för ett lån räknat på ett år. Konsumentverket beskriver det som det faktiska jämförpriset mellan olika lån. Den ränta som är en del av effektiva ränta kallas nominell ränta.
Nominell ränta är endast den kostnad för lånet som låntagaren tar i ränta. Alltså vad man i klassisk bemärkelse kallar ränta. Om du exempelvis tar 100 000 kr i lån med en ränta på 5 %, är den årliga nominella räntan 5000 kr. Det vill säga 415 kr per månad, beräknat 5000 kr/12 månader.

Varför används effektiv ränta?

Effektiv ränta är ett bra verktyg för konsumenten som vill kunna jämföra årspris på olika lån. Effektiv ränta blir extra viktigt att uppmärksamma vid smålån och sms-lån, eftersom kostnaden för de lånen kan variera mycket beroende på återbetalningstid, beloppets storlek och olika avgifter som uppläggningsavgifter och administrationsavgifter.
Många gånger anges den nominella räntan i informationen till dig som konsument. Men långivaren har också skyldighet att informera den effektiva räntan, framförallt i avtalet. Den skyldigheten sträcker sig också till förhandsinformationen och i marknadsföringen.

Hur räknar jag ut den effektiva räntan?

Beräkningar av den effektiva räntan kan vara krånglig och något som man själv inte vill ägna sig åt. Lyckligtvis finns hjälp att tillgå på nätet där de räknar ut den effektiva räntan automatiskt och du som konsument behöver bara fylla i beloppen. På vår hemsida ser man tydligt vad den effektiva räntan blir vid olika räntenivåer, belopp och återbetalningstider. Klicka här för att komma till vår lånekalkyl. Observera att vi sätter räntan för just dig efter att ha mottagit din ansökan och sett om vi kan bevilja lånet eller inte.
Exempelvis ser det ut som följande om du ansöker om ett lån på 100.000kr och får en räntesats på 8,9% vid en återbetalningstid på fem år: Den effektiva räntan blir då 9,91%. Kostnader som också kommer med lånet är en månadsavgift på 20 kr och uppläggningsavgift på 400 kr. Totalt belopp att återbetala blir 125 460 kr, dvs 2 091 kr/mån.

Vilka lån har hög effektiv ränta?

På den fria marknaden råder det även fri prissättning för lån. Det betyder att långivaren själv bestämmer vilken räntesats och vilka avgifter som skall gälla. Normalt sett brukar smålån som till exempel sms-lån ha höga avgifter i förhållande till lånebeloppets storlek. Andra typer av lån med hög effektiv ränta är avbetalningslån och billån, där avgifterna oftast är väldigt höga. Ett bra alternativ till dessa lån, för att sänka den effektiva räntan, är privatlån.
Tips till dig som låntagare:
  1. Håll koll på vilken ränta som presenteras. Är det den nominella räntan kommer avgifter att tillkomma och lånekostnaden öka.
  2. Olika lånetyper påverkar den effektiva räntan. Undersök om det finns andra lånealternativ med lägre total lånekostnad.
  3. Håll koll på om det är rörlig eller bunden ränta när du tittar på den effektiva räntan. Vill du ha kontroll bör du ha bunden ränta.

Frågor?

Nordax Bank
Nordax Bank AB (publ)
Organisationsnummer: 556647-7286
Styrelsens säte: Stockholm
+46 (0) 8-508 808 00
nordaxgroup.com