Alla artiklar

Nordax Image

  Psykologens tips för att ta snacket om jämställd ekonomi

  Att säkra en jämställd ekonomi i förhållandet och ha en plan för boendesituationen om en skilsmässa skulle inträffa är något alla par bör prata om. Men det är samtidigt ett ämne som känns svårt att ta upp. Enligt en ny undersökning av Novus på uppdrag av Nordax Bank, är det nära 7 av 10 par (69%) som inte pratat om hur de skulle hantera sin bostadssituation vid en eventuell separation. Och bara en av tio (13%) som tagit upp detta, har en plan.

  David Waskuri som är legitimerad psykolog och specialist i psykologisk behandling och psykoterapi möter ofta par som tycker det är tufft att prata om vad som händer om man väljer att gå skilda vägar:

  "Många tycker det är svårt att få igång ett konstruktivt samtal om hur man som par kan planera de praktiska pusselbitarna i den gemensamma vardagen, men för många känns det också främmande att ta ett samtal om vad som händer vid en separation. Men det är ett värdefullt samtal att ta för att också stärka relationen i nuet."

  Men hur ska du försäkra din partner om att du inte de facto planerar att göra slut bara för att du vill prata om ett "om".

  “Du kan få din partner att känna sig trygg genom att förklara att du älskar personen. Att du inte har tankar på att göra slut men att du tänker realistiskt och att statistiken visar att relationer kan ta slut. Att du försöker tänka långsiktigt men att det inte alls handlar om något dåligt med er relation. Men att det känns tryggt att ha en plan, säger David.”

  Davids 9 tips för ett konstruktivt samtal

  1. Ta upp samtalet när ni har det bra
   Ta inte upp det i affekt. Ta upp det när ni har det bra, kanske i samband med en middag, promenad eller vid mys framför Netflix. Många tänker ofta att det inte vill prata om jobbiga saker när det är bra för att de inte vill förstöra. Men det är större chans att det blir ett bra samtal om man känner sig trygg och harmonisk. Se till att ni har tid att prata, är ostörda, känner er utvilade och har ätit.
  2. Förbered innan vad du vill få fram
   Planera gärna vad du vill få fram i förväg, skriv ner det i punktform och tänk igenom samtalet innan, så att det är någorlunda inövat. Det kan hjälpa om du skulle bli nervös.
  3. Prata i jag-form och undvik att anklaga
   Prata i jag-form: “Jag har tänkt på”, “Jag skulle vilja/behöva”, “Jag känner”, “Jag tycker det är viktigt”. Undvik att kritisera och anklaga.
  4. Få den andra att känna att du lyssnar
   Lyssna aktivt, validera, bekräfta och återberätta vad hen säger med andra ord. Det hjälper personen att känna sig lyssnad på och bekräftar att det den säger är viktigt för dig. Ofta vill man validera tillbaka när man själv blivit validerad.
  5. Försök förstå och döm inte
   Försök att förstå och inte avbryta eller döma. Även invalidering smittar av sig. Ifrågasätter du den andre så tenderar man att göra det tillbaka. Dra inte heller förhastade slutsatser. Utgå från att den andra vill dig väl.
  6. Få fram att du vill det ska kännas bra för båda på lång sikt
   Var tydlig att du vill att det ska bli bra för båda på lång sikt och att ni ska hjälpas åt att hitta långsiktiga lösningar. Att du behöver veta att ni båda har en trygg framtid med eller utan varandra, för att också kunna känna dig trygg i förhållandet.
  7. Var beredd på att kompromissa
   Prata om framtiden och gemensamma lösningar. Var beredd på att kompromissa, båda ska bli nöjda. Prata inte om felen din partner gör nu, då är det risk att hamna i pajkastningen.
  8. Behåll lugnet om din partner blir konfrontativ
   Håll dig lugn och försök förstå att din partner kan ha andra underliggande känslor som påverkar. Det kan vara rädsla, tillitsbrist, bagage eller övergivenhets-rädsla. Ilska är ofta en sekundär känsla som man tar till när det finns andra känslor under. Du kan visa att du försöker förstå personen. Bekräfta hens känslor, validering lugnar andras känslor.
  9. Går det åt fel håll - fortsätt samtalet en annan gång
   Märker du att samtalet går åt fel håll kan det vara läge att föreslå att fortsätta en annan gång. Ilskan gör ofta att en person blir mer svart-vit och det kan leda till konflikter som eskalerar. Samtalet blir istället en pajkastning och man börjar kritisera, anklaga och skylla på varandra. Det beror på att kritik triggar känslan av att vara/göra fel (skam/skuld) hos den andre. Därför är det bra att undvika att trigga känslan av skam/skuld i dialogen genom just jag-budskapen.
  Nordax Bank

  NOBA Bank Group AB (publ)

  Organisationsnummer: 556647-7286

  Styrelsens säte: Stockholm

  +46 (0) 8-508 808 00

  www.noba.bank