Alla artiklar

Hur gör vi med bostaden vid en separation?
  • boendeekonomi

Hur gör vi med bostaden vid en separation?

De flesta vill lösa boendefrågan så snabbt som möjligt vid en separation. Men det finns en del praktiska saker att tänka på om ni köpt bostaden tillsammans och har ett gemensamt bolån. Kanske vill en av er bo kvar och vad är det då som gäller? Här reder vi ut frågetecknen.

Gifta eller sambos?

Sambos: Bostaden ingår i bodelningen om den köptes för att ni skulle bo där tillsammans (såvida inte ni har ett samboavtal som säger något annat). Det innebär alltså att ni har rätt till hälften var och det oavsett om den ene av er betalade en större del. Däremot, ägde en av er bostaden ( i mer än 6 månader) innan ni flyttade ihop ingår den inte i bodelningen.

Gifta: Om ni är gifta har ni rätt till hälften var vid skilsmässa oavsett om en av er ägde och bodde i bostaden innan ni flyttade ihop. Bostaden ingår i giftorättsgodset såvida inget annat anges i äktenskapsförordet eller i ett eventuellt gåvobrev.

Vem får bo kvar?

Även i det fall då ni har rätt till hälften var, är det den som är i störst behov av bostaden som har rätt att överta bostaden. Vanligast är det att det är den som har vårdnad av barn och då behöver den lösa ut sin sin f.d. sambo till halva nettomarknadsvärdet. Värdet är alltså inte det värde som ni köpte bostaden för utan det värde den skulle sålts för i dagsläget. Eftersom den som övertar bostaden inte betalar någon kapitalvinstskatt ska däremot den tänkta skatten räknas bort först.

Vad händer med bolånet?

Vid ett gemensamt bolån behåller ni detta tills den dag ni säljer bostaden. Ska en av er bo kvar är det viktigt att prata med banken så fort som möjligt. Med bara en låntagare för bolånet är det nämligen inte säkert att de kan godkänna samma lånebelopp. De behöver därför göra en ny kreditprövning. Om banken kommer fram till att ingen av er har råd att bo kvar, behöver ni sälja bostaden. Pengarna från försäljningen ingår i bodelningen och var och en kan då ev. köpa en lägre värderad bostad.

Bolån om du inte inte har fast inkomst

Sälja bostaden

I en separation är det inte alltid helt lätt att komma överens vid den bostadsförsäljning. Kanske vill en av er att affären ska avslutas så snabbt som möjligt medan den andra prioriterar det högsta slutpriset. Det är därför viktigt att mäklaren ser till att prata med båda er två istället för att bara en av er är kontaktperson.

”Det finns få uppdrag som behöver lika mycket tid och förståelse som en affär genom en separation. Vi som mäklare kommer allt som ofta in mitt i separationen och måste därför snabbt bekanta oss med vad som har skett, vad som behöver göras och vad som är viktigt för båda parterna i affären. Funktionen vi fyller för att underlätta och hjälpa på bästa sätt är en opartisk medlare mellan parterna, säger Emma Thelin på BoSthlm i Nacka.

Köpa ny bostad

För att var och en av er ska kunna ta nya bolån kräver ofta banken ett bodelningsavtal. Ett bodelningsavtal är ett skriftligt avtal som krävs för att en bodelning ska vara giltig. Detta tar upp hur era tillgångar och skulder fördelas mellan er. Detta är viktigt vid en separation både för gifta och sambos.

Behöver du bolån men har ingen fast anställning?

Till skillnad från storbankerna kan Nordax Bank erbjuda bolån även om du inte har fast anställning eller om du råkat ut för en betalningsanmärkning.

Läs mer om vårt bolån

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank