Vilken ränta får jag vid privatlån?

När du ansöker om att låna pengar hos oss gör vi en individuell bedömning av din ekonomiska situation. Med den som bas bestämmer vi sedan din låneränta.

Vi bedömer varje låneansökan individuellt och den ränta som vi kan erbjuda dig bestäms efter att vi gjort en helhetsbedömning av din situation, till exempel hur mycket du vill låna, lånetid, din inkomst, ekonomi och om du har andra lån.

Du ansöker om att låna genom att fylla i ett formulär på vår webbplats som du skickar till oss. Vi tar emot dina uppgifter och tar också en kreditupplysning på dig.

Baserat på den samlade informationen gör vi en helhetsbedömning av ditt enskilda fall och tar därefter ett beslut. Efter att vi har godkänt din ansökan bestämmer vi vad räntan blir.

Läs mer om privatlån här

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank