Vad händer med lån, skulder och besparingar vid dödsbo?

Skulder och lån ska betalas innan arvet fördelas mellan arvtagarna. Besparingar som finns på sparkonton betalas ut till efterlevande vid identifiering.

Ett dödsbo är en död persons tillgångar och skulder som hen har fram till dödsdagen. Dödsboet är en juridisk person som existerar fram till dess att det upplöses genom arvskifte. Innan det händer ska det förvaltas av dödsboets delägare tillsammans.

Om skulderna är större än tillgångarna, ett så kallat bristbo, så ska tillgångarna som finns i boet delas mellan fordringsägarna. Enligt ett ackordsförslag prioriteras skulderna och fordringsägarna i storleksordning. Det betyder att man gör en procentuell fördelning och rangordnar skulderna från högst till lägst. Den fordringsägare som har högst utlånat får mest tillbaka och den som har lånat ut minst får procentuellt minst tillbaka.

Du som ärver ett dödsbo behöver inte oroa dig för att bli återbetalningsskyldig för lån du inte har tagit. I Sverige ärver man inte skulder. Man kan inte heller ärva tillgångar om skulderna inte är betalda.

Det finns två scenarion vid ett dödsbo. Det ena är att det finns två låntagare och den ena går bort. Många tror att det då är den efterlevande som ensam står kvar på samma lån som hen tagit gemensamt med den bortgångne. Så är det inte. Fordringsägarna kommer vilja ha del av dödsboets 50 procent. Detta är för allas bästa. Som ensam låntagare är du mer sårbar och kan fordringsägarna ta del av dödsboet och amortera ned lånet kommer du som efterlevande ha ett nytt lägre lån till lägre kostnader. Eller bli helt skuldfri.

Det andra scenariot är att en ensam låntagare går bort. Från dödsdagen fryser vi på Nordax bank kapitalskuld och ränta i väntan på bouppdelningen. Detta är något som inte alla banker gör.

Är det något som är unikt för dödsbo-delning hos Nordax?

Ja. Det är att lånet fryses från dagen för dödstillfället och inte fortsätter växa. Så fungerar det inte på alla banker men vi har valt att göra så.

Du som sitter med ett dödsbo, tänk på att ta hjälp av begravningsbyråernas expertis vid sådana här tillfällen.

Handlar det om sparkonton som den avlidne har hos oss ska du som anhörig höra av dig. Vi ber dig då att fylla i några dokument och bifoga

  • en kopia på bouppteckningen
  • en kopia på giltig ID-handling (körkort eller pass) för samtliga dödsboägare

Observera att det är viktigt att alla dödsboägare skickar in sin ID-handling för att processen inte ska avstanna eller försenas.

När alla papper är i sin ordning kan vi överföra sparpengarna till ett annat Nordax-konto eller konto i annan bank. Kom ihåg att kontrollera så det normala utbetalningskontot på banken inte är stängt eftersom vi inte kommer kunna göra någon utbetalning den vägen då. Anmäl ett nytt konto för utbetalning i så fall.

Vi på Nordax bank vill självklart hjälpa

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank