Vad är styrränta?

Styrräntan tidigare kallad Reporäntan är ett verktyg Riksbanken använder för att hålla inflationen på en låg och stabil nivå och upprätthålla ett fast penningvärde

Riksbanken kan påverka aktiviteten i ekonomin genom att justera styrräntan. Banker har möjligheten att låna av och placera pengar hos Riksbanken mot ränta. Denna ränta styrs av, just det – styrräntan. Då banker lånar pengar av Riksbanken som styr reporäntan påverkar detta dagslåneräntan, den ränta som råder när banker lånar pengar av varandra. Dagslåneräntan styr i sin tur finansinstitutens korta marknadsräntor, de räntor som hushåll och företag stöter på när de lånar pengar.

Styrräntan styr alltså marknadsräntorna – där av namnet styrränta.

Vad innebär det för dig?

  1. Styrräntan påverkar räntan på bolån och privatlån, vilket kan innebära mer eller mindre pengar över i plånboken.
  2. Med mer pengar i plånboken ökar vår konsumtion och därmed pengaflödet på marknaden, vilket på sikt kan leda till billigare priser i butikerna.
  3. Sparkontoräntan följer styrräntan, en hög reporänta innebär exempelvis en hög sparränta och mer i avkastning.
  4. Räntan påverkar möjligheten att ta bostadslån, vilket också påverkar priserna på bostäder – om fler tar billiga bostadslån ökar chansen att de kan betala mer för sin bostad, och därmed ökar bostadspriserna.
  5. Styrräntan påverkar valutakursen vilket kan leda till en markant skillnad i reskassan när du växlar svenska kronor mot andra valutor.
Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank