Vad är ett hypotekslån?

tt hypotekslån är ett lån där en bostad eller fastighet står som säkerhet för lånet. Så kallad pant. Om du som låntagare inte kan betala räntor och amorteringar till långivaren kan hen genom sin pant sälja objektet för att få tillbaka sina utlånade pengar.

Hypotekslån är ett lån där låntagaren ger långivaren en säkerhet i ett fysiskt föremål, exempelvis genom ett pantbrev. Det vanligaste hypotekslånet för en privatperson är ett bolån. För ett bolån har långivaren pantbrevet som bevis för säkerheten i själva fastigheten.

Vad är ett pantbrev?
Långivaren har sin säkerhet i värdet på det som låntagaren har pantsatt vilket i vanliga fall är bostaden eller fastigheten. Själva beviset för panten är ett pantbrev. I brevet finns uppgifter om objektet och på hur mycket det är utfärdat.

Pantbrevet är det rättsliga dokument som långivaren har som bevis för sin säkerhet. Det betyder att hen har rätt att få tillbaka sina utlånade pengar om egendomen behöver tvångsförsäljas.

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank