Fler artiklar

Psykologens tips för att prata ekonomi utan bråk
  • relationsekonomi

Psykologens tips för att prata ekonomi utan bråk

David Waskuri är legitimerad psykolog på Sveapsykologerna och har genom åren träffat många par som tycker det är svårt att prata om pengar i sin relation. Han menar att det inte finns någon enkel förklaring till varför. David poängterar samtidigt vikten av att prata pengar tidigt för att undvika problem och onödiga konflikter. Här är Davids bästa tips för hur ni tar diskussionen kring köksbordet.

“Det är djupt individuellt om man tycker att samtal om pengar är svårt eller inte. Har du haft många konflikter kring pengar under uppväxten är det vanligt med negativa associationer kring det, har du istället pratat öppet om ekonomi brukar det vara lättare.“

David menar också att många har inbyggda förväntningar på sig själva att prestera på ett visst sätt i relationen, det kan vara att man ska kunna förse sin partner med pengar, vilket komplicerar situationen. I andra fall handlar det istället om en rädsla för att upplevas på ett visst sätt som exempelvis snål eller girig.

Men att prata om pengar i en relation är oerhört viktigt för att allt ska fungera.

“I en parrelation behöver man ta ställning till flera ekonomiska situationer i vardagen, som hur mycket pengar ni ska lägga på mat, om ni ska ha ett gemensamt sparande eller hur ni ska lägga upp föräldraledigheten.“

Det är som sagt vanligt att ducka dessa frågor eller situationer, men till slut brukar de vara oundvikliga att ta itu med. Tycker ni att det är jobbigt att prata om pengar eller har en tendens att hamna i konflikt finns det några användbara knep att ta till:

Använd ett “jag-perspektiv”

Ett bra hjälpmedel för att undvika att du klagar, skuldbelägger eller försöker övertala din partner är att prata utifrån ett jag-perspektiv. Exempelvis “jag upplever att du…” eller “jag blir ledsen när du…”. Då beskriver du hur du upplever saker och ting utan att hamna i en position där en har rätt eller fel.

Undvik att prata i affekt

Det blir aldrig några bra samtal när ni pratar i affekt. Det är lätt att bråket eskalerar och att du säger saker som du senare ångrar. Om du har en tendens att brusa upp och bli arg är det bättre att vänta med att prata tills du lugnat ner dig.

Skapa en trygg samtalsmiljö

Ju mer du gör något, desto mer bekväm blir du att göra det – och samma regel gäller för samtal om pengar. Varje gång ni pratar om pengar blir det lättare. Här är det viktigt att mjukstarta lite försiktigt för att sedan trappa upp.

Respektera att ni tycker olika

Ibland tycker man inte lika och det är helt okej. Ni behöver inte alltid komma överens och ibland är det kanske bättre att “agree to disagree”. Det är viktigt att kunna möta varandra och inte ha en inställning att man ska vinna argumentationen. Om frågan är superviktig ska du såklart stå upp för dig själv – men under rätt förutsättningar. Var också tydlig med din feedback och gör upp en plan tillsammans hur ni båda kan komma överens.

Lycka till!


David Waskuri - legitimerad psykolog på Sveapsykologerna

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank