Fler artiklar

Lindas 5 tips för en mer jämställd ekonomi
  • relationsekonomi

Lindas 5 tips för en mer jämställd ekonomi

Många lever i en relation där man drar sig från att prata om pengar eller planera för vad som gäller om man en dag skulle separera. Men just kommunikationen är viktig för en relation med en jämställd ekonomi. Däremot kan det underlätta att få lite tips och riktlinjer när du pratar med din partner, menar Nordax bolåneexpert Linda Werdi.

1. Anpassa ekonomin efter er situation

Utgå från hur era förutsättningar ser ut och inte från vad ni tror är rätt. Det viktigaste är att ni tycker att ert ekonomiska upplägg känns rättvist. Därför är det viktigt att ni pratar om ekonomi regelbundet och är transparenta med varandra. Lever man tillsammans bör man också veta hur mycket ens partner har inkomst. En riktlinje som många väljer att utgå från är att bidra till den gemensamma ekonomin baserat på vad man tjänar. Tjänar din partner 20 procent mer, betalar hen 20 procent mer av era gemensamma utgifter

2. Betala inte din partners bolån

Bor ni tillsammans bör såklart båda betala för boendet. Men hur ni delar upp detta beror på hur ni organiserat er gemensamma ekonomi och hur boendesituationen ser ut. Bidra till kostnaden för avgifter/hyra om du flyttat in i en bostadsrätt som ägs av din partner. Ränta och amortering på bolånet däremot bör betalas av personen som står på lånet och äger bostaden.

Om du betalar av din partners bolån och ni separerar så har du betalat av stora delar av hens lån för en bostad som du inte har äganderätt till. En bra lösning är istället att man lägger undan den summan som det skulle kostat i ränta och amortering om ni delat på bolånet i sparande. Då kan du istället köpa in dig i bostaden när summan växt, eller använda som kontantinsats om ni köper en ny bostad tillsammans. Äger ni olika procentuella delar av bostaden rekommenderar vi att ni betalar samma procentsats som ni äger av boendet.

3. Ha ett eget sparande

Ha ett gemensamt sparande men glöm inte att ha ett eget också. Det kan låta motsägelsefullt att spara på egen hand för att ha en jämställd ekonomi, men man vet aldrig vad som händer. Att ha ett eget sparande är en säkerhet som alla bör ha. Du kan kalla det “fuck-off”-kapital eller vad du vill, men i grund och botten handlar det om att ha enskilt tillgängliga tillgångar, och ett gemensamt sparande. Prata gärna om det med din partner och var noga med att det är din enskilda egendom om ni är gifta.

4. Glöm inte bort pensionen!

Det är flera faktorer som påverkar din pension och den är lätt att glömma när det är ett tag tills dess. Viktigt att tänka på är att om ni har barn påverkar föräldrapenningdagar och vab både den nuvarande inkomsten och pensionsspar. Det är dessutom oftast den person i förhållandet som har lägst inkomst som både går ner i arbetstid och tar ut mer föräldraledighet. Då är det viktigt att partnern kompenserar detta genom att bidra till den andras pensionsspar, och tar en större del av de gemensamma kostnaderna.

5. Våga prata om pengar även om ni separerat

Prata regelbundet med varandra om er ekonomi men också vad som händer om ni väljer att separera. Det är viktigt att veta var ni står i en sådan situation, exempelvis om någon av er vill bo kvar i bostaden. Det är alltid lättare att ha en dialog innan ni eventuellt blir osams. Har ni barn tillsammans och relationen tar slut är det viktigt att prata med varandra om ekonomin kopplat till barnen även efter. Hur ser det ut med kostnader för barnens aktiviteter? Delar ni på barnbidraget rakt av? Ska ni fortsätta spara till barnen tillsammans?

Relationsrapporten 2023

På uppdrag av Nordax Bank har Novus tagit fram en rapport som tar tempen på jämställdheten på den svenska bostadsmarknaden.

Relationsrapporten 2023

Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank