Säkerhet

Vi behandlar

Dina personuppgifter

i enlighet med gällande lagstiftning. Här beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter

Skakar hand

Behandlingen av dina personuppgifter

Att skydda den personliga integriteten är viktigt för oss på Nordax. Vår utgångspunkt är att all behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Här beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifter.