Ett initiativ
av Sveriges
banker mot
bedrägerier.

Bli svårlurad!

Bli svårlurad!

Nordax Bank har tillsammans med Sveriges övriga banker och Svenska Bankföreningen tagit ett gemensamt initiativ för att uppmärksamma hur man kan skydda sig och närstående mot bedrägerier. Bedrägeriförsöken ökar och bedragarnas metoder ändras hela tiden. Syftet med Svårlurad! är att öka uppmärksamheten och sprida kunskap om hur man ska agera om en bedragare ringer. Målet är att förhindra att fler blir utsatta för telefonbedrägerier.

Läs mer på svårlurad.se

Tre tips:

  • Lägg på om samtalet känns obekvämt, stressande eller konstigt.
  • Lämna inte ut lösenord eller koder till någon. Logga inte in med din säkerhetsdosa eller e-legitimation
    (exempelvis BankID) på någon annans uppmaning.
  • Banken ringer aldrig för att be dig logga in eller lämna ut personliga uppgifter.
Tre tips:
Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank