Tycker du att vår gemensamma ekonomi är rättvis?

Nästa fråga
Tycker du att vår gemensamma ekonomi är rättvis?

Lustonomi - Konsten att prata pengar utan att tappa lusten

Faktum är att ett öppet och ärligt samtal saker som skaver kan fungera som värsta lust-injektionen i en relation. Det gäller även prat om pengar. Och det är det vi kallar för Lustonomi.
Läs mer
Nordax Bank
Nordax Bank AB (publ)
Organisationsnummer: 556647-7286
Styrelsens säte: Stockholm
+46 (0) 8-508 808 00
nordaxgroup.com