Låneskydd paraply

 JAG VILL ANSÖKA OM 

Låneskydd

som kan hjälpa mig med återbetalningen av mitt Nordax-lån om jag skulle bli sjukskriven eller arbetslös. 

 • Låneskydd

  Låneskydd är en frivillig försäkring som kan hjälpa dig med återbetalningen av ditt Nordax-lån om du skulle bli sjukskriven eller arbetslös. Vid dödsfall kan försäkringen lämna ersättning med upp till 410 000 kr.

  Vad täcker låneskyddet?

  Försäkringen kan betala månadsbeloppet för ditt lån vid:

  • Sjukskrivning (minst 50 %) på grund av sjukdom eller olycka
  • Ofrivillig arbetslöshet (gäller ej egenföretagare)
  • Sjukhusvistelse på grund av sjukdom eller skada (gäller endast egenföretagare)
  • Dödsfall (skulden kan betalas ned med upptill 410 000 kr)

  Efter att du varit sjukskriven eller arbetslös i 30 dagar, och om försäkringen kan nyttjas, betalas månadsbeloppet för ditt lån med upp till 10 000 kr per månad i maximalt 12 månader. Vid sjukskrivning gäller försäkringen även retroaktivt för de första 30 dagarna. Vid dödsfall kan försäkringen betala skulden med upp till 410 000 kr.

  Viktiga undantag

  Försäkringen gäller bl.a inte då:  

  • Du vid tecknandet av försäkringen har blivit uppsagd eller haft vetskap om förestående uppsägning, oavsett om du själv sagt upp dig eller blivit varslad.
  • Du blir arbetslös eller varslas om uppsägning under försäkringens första 90 dagar.
  • Du den dag då försäkringen tecknades var sjuk, eller om du under de 12 månaderna före försäkringens tecknande har haft kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller förestående sjukskrivning
  • Du sjukskrivs under försäkringens första 30 dagar
  • Sjukhusinläggning inträder under försäkringens första 30 dagar (gäller endast egenföretagare)
  • Egenföretagare omfattas inte av arbetslöshetsskyddet, och löntagare omfattas inte av ersättning vid sjukhusvistelse

  För fullständig information om begränsningar och undantag, läs mer i Villkor Låneskydd.

  Vad kostar låneskyddet?

  Premien aviseras månatligen tillsammans med aviseringen för betalning av ditt lån och beräknas som en fast procentsats på 9,5 % av det totala månadsbeloppet för lånet. Det betyder exempelvis att premien blir 95 kronor i månaden vid ett månadsbelopp på 1 000 kronor för lånet. Om försäkringen ska gälla både huvudlåntagare och medlåntagare är premien 9,5 % per person.

  Grundkriterier för att teckna låneskydd
  • Du har ett lån hos oss
  • Du har fyllt 20 men inte 64 år och är bosatt i Sverige
  • Du har en tillsvidareanställning på minst 17 timmar i veckan eller är egenföretagare
  • Du är fullt frisk och fullt arbetsför, utan kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller förestående sjukskrivning
  • Du känner inte till förestående arbetslöshet eller kommande varsel om uppsägning
  Vem är försäkringsgivaren?

  Försäkringsgivarna som vi är anslutna till heter Financial Insurance Company Limited (FICL) och Financial Assurance Company Limited (FACL), och bedriver sin verksamhet under varumärket AXA. Båda bolagen är auktoriserade och reglerade av the Prudential Regulation Authority som allmänt försäkringsbolag (general insurance company) och reglerade av the Financial Conduct Authority i Storbritannien, Finansinspektionen i Sverige har tillsyn över samtliga filialer i Sverige. Samtliga bolag är registrerade i Storbritannien med address Building 6 Chiswick Park, Chiswick High Road, London, W4 5HR och i Sverige med adress Box 7439, 103 91 Stockholm. Vid en skadeanmälan eller frågor kring en anmälan kontaktar du försäkringsgivarna på 08-502 520 69 eller på adress Box 7439 103 91 Stockholm.

  Ansök om Låneskydd

  Fyll i uppgifterna nedan och klicka på "Ansök".  Vi rekommenderar dig att skriva ut och spara informationen i nedanstående dokument. Försäkringsbrev och villkor skickas till dig så snart din ansökan är beviljad och försäkringen aktiverad.

  För våra befintliga kunder börjar vi behandla din ansökan direkt. Är du inte redan kund startar handläggningen först när lånet är utbetalat. Om din hälsostatus eller arbetslivssituation ändras under handläggningstiden är det viktigt att vi kontaktas.

  Nordax Låneskydd kan tecknas av båda låntagare om ni är två på lånet. I så fall behöver ni skicka in en ansökan per person.

  Personnummer