Känner du att vi har olika uppfattning om vad saker får kosta?

Nästa fråga
Känner du att vi har olika uppfattning om vad saker får kosta?

Lustonomi - Konsten att prata pengar utan att tappa lusten

Faktum är att ett öppet och ärligt samtal saker som skaver kan fungera som värsta lust-injektionen i en relation. Det gäller även prat om pengar. Och det är det vi kallar för Lustonomi.

Läs mer
Nordax Bank

NOBA Bank Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556647-7286

Styrelsens säte: Stockholm

+46 (0) 8-508 808 00

www.noba.bank