Vi behandlar

Dina personuppgifter

i enlighet med gällande lagstiftning. Att skydda din integritet är av högsta vikt för oss på Nordax. Här beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter