Nordax + Svensk Hypotekspension = sant

Nordax-familjen har fått tillökning! Från 15 januari är Svensk Hypotekspension en del av Nordaxkoncernen. Genom köpet kompletterar vi vårt utbud av tjänster på bolånemarknaden för att möta behoven hos en större krets kunder.

Allt fler kunder passar inte in i de standardiserade mallar som storbankerna använder när de ska bedöma om en kund ska få ta ett bolån. Nordax och Svensk Hypotekspension har ett gemensamt, bredare synsätt på hur banktjänster kan utvecklas med större hänsyn till en persons förutsättningar.

På Nordax har vi inga förutfattade meningar och stirrar oss inte blinda på anställningsform eller ekonomisk historik när vi hjälper till med bolån. Vi utgår från dagens ekonomiska situation. Till exempel kan vi bevilja bolån även till den som inte har fast anställning så länge vi bedömer att betalningsförmågan finns.

Genom Svensk Hypotekspensions produkt Hypotekspension kan seniorer få loss pengar ur sin bostad – utan att behöva sälja den. Gemensamt för Nordax bolån och Hypotekspension är att vi vill ha en personlig dialog med alla våra kunder för att kunna erbjuda en passande lösning.

Vad är Hypotekspension?
Hypotekspension är ett lån för dig som äger ditt boende och är över 60 år: som äldre kan du ha en hel del pengar bundna i ditt hem eftersom värdet har ökat under åren.

Trots det är det vanligt att du inte får ta nya bolån för att dryga ut pensionen eller klara oväntade utgifter – du uppfyller inte traditionella bankers inkomstkrav för att klara räntebetalningar och amorteringar.

Det löser Svensk Hypotekspension. Med Hypotekspension har du ditt hem som säkerhet, men till skillnad från ett vanligt bolån gör du inga amorteringar eller löpande räntebetalningar. Den totala skulden och räntan betalas först när du själv väljer att lösa lånet, säljer bostaden eller dör.

Läs mer om hypotekspension på SHP:s webbplats

Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig till Svensk Hypotekspension på 020 - 586 160 eller info@hypotekspension.se.

Kopiera länk: