Lösningsorienterad inställning när du vill köpa bostad

Är du egenföretagare? Eller vandrar du mellan projektanställningar? Har du bott utomlands i några år och sedan återvänt till Sverige? Eller är du nyanländ med ett digert utbildningspaket på CV:t?

Då är risken stor att du inte får låna pengar till bostaden. Men vi kanske har lösningen för dig.

Egenföretagare ser ofta möjligheter istället för risker och hittar utvecklingspotential i utmaningar som skulle få andra att ge upp. Bra egenskaper att ha – men i storbankens ögon är egenföretagare inte alltid så mycket värda.

När storbankerna ska ta ställning till en bolåneansökan är nämligen risken stor att det är den röda flaggan som viftar om personen som ansöker är, just, entreprenör. Vi anser att de flesta storbankerna har ett fyrkantigt tänk och vill helst av allt bara befatta sig med personer som är fast anställda. De som driver eget eller vandrar runt mellan olika arbetsgivare i vården eller hoppar på olika vikariat inom skolvärlden har det betydligt tuffare. Flera av våra kunder har upplevt att de till och med att de blivit ratade av sin storbank för att de valt att gå sin egen väg utan en traditionell fast anställning.

Kredithistoriken kan också sätta käppar i hjulet i bolåneprocessen. Det kan handla om att man är ny på arbetsmarknaden och ännu inte deklarerat någon inkomst eller att man varit skriven utanför Sverige de senaste åren, men också att man på grund av besvärliga bostadsköer har flyttat runt mellan olika bostäder. I storbankernas ögon ger detta en sämre ”score”, men vi tycker att man måste ha ett bredare perspektiv och se hur samhället och omvärlden ser ut.

Nyanlända har det också kämpigt på bolånemarknaden, trots att de ofta är välutbildade och snabbt sugs in på arbetsmarknaden. Saknar man historik hamnar man utanför i systemet. Vi vill vända på det och försöka se möjligheterna – att de faktiskt är attraktiva på arbetsmarknaden. Det är situationen nu och inte igår som har störst betydelse. Vi vill kunna erbjuda lån oavsett personens historik eller arbetsform. Vi kreditbedömer kunden på dagsfärska uppgifter och skapar oss en helhetsbild av kundens situation och återbetalningsförmåga genom personlig kontakt med våra kunder.

Taggar: Boendeekonomi
Kopiera länk: