Hur ser framtidens bank ut?

Den digitala revolutionen med Uber, WhatsApp, Facebook och Air BnB i spetsen, har inneburit ett skifte i vad konsumenter förväntar sig av de aktörer som de interagerar med. Man kan lugnt säga att detta har skapat ett gap i mångas förväntan på traditionella aktörer (banker till exempel) och vad de faktiskt kan erbjuda. Om det här och mycket annat pratar Henri Arslanian, fintech-föreläsare med ett förflutet på UBS Investment Bank i Hong Kong och University of Hong Kong, i sitt TED Talk som du kan se här nedan.

Den tekniska utvecklingen är naturligtvis viktig och nödvändig för att fortsätta vara relevant. Men parallellt med digitalisering tror vi på Nordax Bank på att fortsätta förfina och omdefiniera sättet vi bemöter våra kunder. Att inte göra som de traditionella gammelbankerna. Att titta framåt istället för enbart bakåt när vi utvärderar vem som ska få lån eller inte. Att alltid se kunder som individer och inte som en del av ett i förväg definierat kundsegment.

Som vi ser det är teknisk utveckling hand i hand med starka mänskliga utbyten receptet för samtidens, och framtidens, relationer mellan oss och våra kunder.

Testa oss gärna, ansök om ett bolån  eller öppna ett sparkonto så kan du själv bedöma hur långt vi har kommit i vår utveckling.

Kopiera länk: