HR-chefen Carolinas 5 tips för distansjobb

Är du en hemmajobbare eller kontorsråtta? Vissa av oss tycker att hemmajobb funkar fint och andra trivs bättre att jobba på kontoret. Men något som många av oss saknar i dessa tider är ändå den spontana interaktionen med våra kollegor. 

Enligt vår nya NOVA-undersökning saknar 67 % interaktionen med kollegorna när de jobbar hemifrån. Undersökningen visar även att man saknar sin fysiska arbetsplats (34% ) och fysiska arbetsmöten (32%).

Carolina Åberg, HR-chef på Nordax Bank poängterar vikten av att checka in hos medarbetarna oftare i dessa tider eftersom alla reagerar olika vid förändringar.

- Det här är ett paradigmskifte, och ur ett HR-perspektiv är det spännande att se vad som kommer att hända. Just denna ovisshet om hur det kommer att se ut framöver är en vattendelare. För somliga ökar kreativiteten och motivationen medan för andra skapar ovissheten stress som kan påverka prestation och motivation. Eftersom alla fungerar olika är en löpande dialog med medarbetarna a och o.

Carolinas tips

Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är att flytta över vårt gamla arbetssätt till ett digitalt format. Vi behöver nu vara extra uppmärksamma på hur vi arbetar, för att stödja ett gott klimat och för att ha en fortsatt positiv utveckling av vår företagskultur. Här ger Carolina dig fem tips för att distansjobb ska fungera så bra som möjligt:

1 ) TESTA NYTT OCH ÄNDRA LÄNGS VÄGEN

Den utvecklingen vi är i just nu, en sorts snabbspolning av det digitala arbetssättet, skulle säkerligen kommit ändå, men påskyndats till följd av Corona. Nu måste vi lära oss samtidigt som vi gör, och vi måste vara lyhörda längs vägen för vad som fungerar och vad som inte fungerar. Därför är det viktigt att både ledare och medarbetare är öppna för de förändringar, utmaningar och möjligheter man kan stöta på.

2 ) HITTA NYA SÄTT ATT SES SOM “WALK AND TALKS”

När vi inte ses fysiskt lika ofta behövs tätare interaktion och avstämningar för att följa upp och se hur alla mår – det kan vara svårare att fånga upp när man bara ses online eller pratar på telefon. Man får vara lite uppfinningsrik och hitta nya sätt att mötas. Boka in "walk and talks", ha fysiska teammöten på vecko- eller månadsbasis i rum där det går att hålla distans, ses på tider det inte är fullt på kontoret eller trångt i kollektivtrafiken. Och sen när ni är på distans, se till att bli duktig på och nyttja alla smarta verktyg som finns.

3 ) HITTA SÄTT ATT FÅNGA UPP “KAFFEAUTOMAT-INFORMATIONEN”

Det är viktigt både för ledare och medarbetare att reflektera över vad och vilka man jobbar med. Kanske måste man anstränga sig lite extra för att komma in i delar av verksamheten som inte automatiskt kommer upp i ett teamsmöte. Hur fångar man upp kaffeautomat-informationen när man inte är på plats? Jag tror detta är så viktigt för vår verksamhet, men att detta är något som inte längre kommer automatiskt då vi inte ses fysiskt på daglig basis.. Tänk ut, planera, och se till att bjuda in dem som inte alltid är med i samma workstreams som du själv. Öppna mötet lite tidigare och skapa en arena för de spontana samtalen.

4 ) SJÄLVLEDARSKAP EXTRA VIKTIGT

Som medarbetare är självledarskap - d.v.s. att leda och utveckla sig själv - av stor vikt och det är viktigt att man flaggar och tar sitt ansvar för både mående och prioriteringar men också att man ber om hjälp och stöd när det behövs. Som ledare blir uppdraget att säkra att medarbetarna har både tydlig riktning men också verktygen att arbeta med sitt självledarskap, inte minst att skapa tillit hos dem att våga fråga, reflektera och be om support.

5 ) GLÖM INTE ATT HA ROLIGT!

Man får inte glömma ”kulfaktorn”. Även om man nu inte fysiskt kommer till jobbet ska det vara roligt att koppla upp sig mot kollegorna på morgonen, att samarbeta och utveckla, småprata och skratta tillsammans. Det blir ännu viktigare att fira när det går bra, att ses på en digital eftermiddagsfika, ses på en lunchföreläsning eller något annat digitalt företagsevent som bidrar till att man får tanka energi, kultur och kunskap.

 

För att muntra upp distansarbetet har Nordax Bank lånat ut Robotkollegan som gör hemmakontoret roligare och mer socialt.

Läs mer om vårt Pepplån - Robotkollegan

Taggar: Om oss Karriär
Kopiera länk: