INFORMATION OM

Villkor och Personuppgifter

Här kan du läsa om tävlingvillkoren och hur vi hanterar dina personuppgifter om du vill ansöka om ett Pepplån.

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Genom att delta i tävlingen Pepplån lämnar du personuppgifter om dig själv såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Dina personuppgifter behandlas i syfte att administrera kampanjen, t.ex. för att informera vinnare samt hantera vinster. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på www.nordax.se så att samtliga deltagare kan kontrollera att en vinnare utsetts. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra det avtal som du ingår när du deltar i kampanjen. Dina personuppgifter kommer sparas tills dess att tävlingen avslutats och samtliga vinster delats ut samt tre månader därefter.
Nordax Bank AB (publ) är personuppgiftsansvarig för uppgifter som du lämnar i anledning av tävlingen. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via nedan angiven kontaktinformation om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att få tillgång till alla personuppgifter som du tillhandahållit till oss samt begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att vi raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Notera att en begränsning eller radering av personuppgifter kan påverka ditt deltagande i kampanjen då det kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden i anledning av kampanjen gentemot dig. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter

Dataskyddsombudet för Nordax Bank AB (publ) kontaktas på:
E-post: dpo@nordax.se
Telefon: 08-508 808 00
Adress: Nordax Bank AB, Box 23124, 104 35 Stockholm

Tävlingsvillkor

1. Ansvarig för tävlingen är: Nordax AB Publ, 133 30 Stockholm (nedan benämnd Nordax)

2. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Du behöver även vara över 18 år.

3. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

4. För att vara med och tävla måste du: Dela med dig av en motivering, fylla i dina kontaktuppgifter, läsa och godkänna villkoren. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

5. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.

6. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast det datum som anges vid respektive lån. Vinnaren kommer att utses löpande under perioden maj-juni 2020. Ytterligare information framgår av respektive Pepplån.

7. Vinnaren utses av en jury bestående av 5 representanter från Nordax.

8. Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser ha den bästa motiveringen till varför just personen ifråga borde vinna ett Pepplån. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

9. Priserna består av en upplevelse eller ett möte med den profil som lånet handlar om. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Nordax kommer tillsammans med respektive vinnare överens om när och var priset tas emot. Vi kommer att filma när du tar del av vinsten och använda filmen i Nordax marknadsföring. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort eller ålder publiceras på www.nordax.se, glöm ej att fylla i rätt adress! Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

10. Anställda i Nordax samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

11. Nordax tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Nordax. Nordax tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

12. Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv har skrivit motiveringen och att motiveringen inte utgör intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse. Du ger även Nordax rätt att använda motiveringen i sin verksamhet, inklusive marknadsföring, utan att särskild ersättning ska utgå för detta. Rätten är obegränsad i tid och gäller för samtliga geografiska marknader och samtliga media.

13. Nordax förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Nordax bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.